Arrangementsvogner

Reservering av arrangementsvogner

Årstein Orstad har i flere år hatt hovedansvar for utstyr til klubbene i Rogaland. Dette viderefører han også nå etter at vi er kommet inn under Region Sør. Han har kontaktet Syklingens Venner og bedt de om å være kontaktleddet på oppsett av bestillinger og info ut til klubbene. Vi ønsker at klubber så raskt som mulig sender inn sine ønsker for sesongen 2013. Les mer.