Nyhet

Nytt om Hårfagrerittet

Styret i CK Haugaland (CKH) og Hårfagrerittet er enige om å ikke anke Haugesund kommunes avslag på dispensasjonssøknaden.

Bakgrunn for dette er at prosessen ved å anke medfører betydelig tidsbruk i en kritisk fase for planleggingen av rittet.
Vi ønsker heller ikke å gå mot faglige råd som sier at økt aktivitet i nedslagsområdet kan skade vannkvaliteten.

CKH ønsker å kunne tilby et alternativ ritt den 15. juni 2013. Arbeidet med dette er startet og CKH vil komme med mer informasjon om dette på nettsiden ckh.no 23. januar kl. 09:00.