Nyhet

Hva skjer med Mairittet?

Til helgen er det Kretsting for siste gang, det vil bli videreført som region med Agder fylkene i fremtiden. Mairittet skal ike ligger under regionen. Vi håper at vi fortsatt kan ha dette som et fellesprosjekt for klubbene i Rogaland. 2 forslag på kretstinget om videreføring av Mairittet. Håper at klubbene nå gjør seg opp mening om hvilket forslag de vil stemme for før dagen! Les mer.