Leca Tempo Cup

Endring i Nalini Leca Tempo Cup

ENDRING! Pga. redusert antall temporitt har reglene for premiering i Nalini Leca Tempo Cup blitt endret. Kravet for premiering er nå 5 ritt (opprinnelig 6 ritt). Det er fremdeles 2 ritt igjen og første ritt er TOSKaskabet som arrangeres tirsdag 25. august. Les mer.