Mavic Classics

Mavic Classics arrangeres av Syklingens Venner i samarbeid med anMarton.com og Turritt.com

Regler

 • I Mavic Classics teller landeveisritt som har vært arrangert i mer enn 20 år. I 2019 vil 6 landeveisritt bli tellende
 • I ritt med flere distanser teller bare lengste distanse (se liste med tellende ritt)
 • Egne «spesial»-klasser teller ikke (f.eks. MTB i landeveisritt). Opererer arrangøren med felles resultatliste så inngår «spesial»-klasser utfra oppnådd tid
 • Deltakelse på Tandemsykkel teller ikke
 • I ritt med lagpuljer der arrangøren lager egen resultatliste for lag så blir denne tellende i Mavic Classics. Dvs. en resultatliste for seedete puljer og en for lagpuljer
 • Ranking pr. klasse (M/K 17, 20, 30, 40, 50, 60, 70). Alle ritt teller med i rankingen, høyeste poengsum er vinner av klassen (minimum 4 ritt) (NB! 3 ritt i 2018)
 • Vinner av klasse får 100 poeng, deretter 80-70-60-55-50-45-40-35-30-27-24-22-20-18-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7 og deretter 5 poeng. Fullført gir 1 poeng
 • Fortløpende ranking etter høyeste poengsum
 • Fom. 4 ritt, ranking etter høyeste poengsum blant ryttere med 4+ ritt, deretter ryttere med mindre enn 4 ritt. Ved lik poengsum teller flest ritt. Er det fremdeles likt så teller flest førsteplasser, andreplasser osv.
 • I klasse M20, M30, M40, M50 og M60 blir ryttere flyttet til en felles «Elite»-klasse etter 3 førsteplasser

Sesongpremiering

 • 4 ritt kvalifiserer til premiepotten, antall som blir premiert i hver klasse avhenger av hvor mange som oppnår 4 ritt i aldersklassen

Føring av poeng og rangering her.

2022 gavekort

2019 trøye

2018 trøye

2017 trøye

2016 trøye

MavicClassics2016fremme

MavicClassics2016bak

2015 trøye

mavic2015

2014 drakt

mavicclassics2014

2013 drakt

MavicClassicsdrakkt2013