Nyhet

Hva skjer med Mairittet?

Publisert den

Til helgen er det Kretsting for siste gang, det vil bli videreført som region med Agder fylkene i fremtiden. Mairittet skal ike ligger under regionen. Vi håper at vi fortsatt kan ha dette som et fellesprosjekt for klubbene i Rogaland. 2 forslag på kretstinget om videreføring av Mairittet. Håper at klubbene nå gjør seg opp mening […]

Nyhet

Blir du oppdatert?

Publisert den

Vi i Syklingens Venner prøver så godt vi kan å holde syklefolket oppdatert med det siste som skjer innenforbi sykling, da primært rundt turritt i Rogaland! Vi informerer ut med egne direkte mailer, er du ikke med på den mailinglisten så kan du melde deg på her. Ellers så legger vi også en del småinfo […]

Nyhet

Nytt om Hårfagrerittet

Publisert den

Styret i CK Haugaland (CKH) og Hårfagrerittet er enige om å ikke anke Haugesund kommunes avslag på dispensasjonssøknaden. Bakgrunn for dette er at prosessen ved å anke medfører betydelig tidsbruk i en kritisk fase for planleggingen av rittet. Vi ønsker heller ikke å gå mot faglige råd som sier at økt aktivitet i nedslagsområdet kan […]

Nyhet

Hårfagrerittet avlyst for 2013

Publisert den

Melding fra CK Haugaland: CK Haugaland kan melde at det ikke blir arrangert Hårfagreritt 2013.  Dette på grunn av dispensasjonssøknad om å bruke samme trase som i år ikke ble innvilget i Haugesund kommune. Vi ønsker fortsatt at det skal stå CK Haugaland på terminlisten den 15.juni. CK Haugaland vil vurdere et alternativt ritt denne dato.