Reservering av arrangementsvogner

Posted on Posted in Arrangementsvogner

Årstein Orstad har i flere år hatt hovedansvar for utstyr til klubbene i Rogaland. Dette viderefører han også nå etter at vi er kommet inn under Region Sør. Han har kontaktet Syklingens Venner og bedt de om å være kontaktleddet på oppsett av bestillinger og info ut til klubbene. Vi ønsker at klubber så raskt […]

Norge på langs

Posted on Posted in Nyhet

I fjor sommer syklet jeg Norge på langs og 15. mars gir Commentum Forlag i Sandnes ut boken jeg skrev om turen. Den er på 170 sider og inneholder også 70 av bildene jeg tok underveis, ref. vedlegg for kopi av bokomslag. Statens Vegvesen gir boken følgende omtale på sin facebookside for de Nasjonale turistveger: […]