Hva skjer med Mairittet?

Posted on Posted in Nyhet

Til helgen er det Kretsting for siste gang, det vil bli videreført som region med Agder fylkene i fremtiden. Mairittet skal ike ligger under regionen. Vi håper at vi fortsatt kan ha dette som et fellesprosjekt for klubbene i Rogaland. 2 forslag på kretstinget om videreføring av Mairittet. Håper at klubbene nå gjør seg opp mening […]

Blir du oppdatert?

Posted on Posted in Nyhet

Vi i Syklingens Venner prøver så godt vi kan å holde syklefolket oppdatert med det siste som skjer innenforbi sykling, da primært rundt turritt i Rogaland! Vi informerer ut med egne direkte mailer, er du ikke med på den mailinglisten så kan du melde deg på her. Ellers så legger vi også en del småinfo […]